1111111

Bondens Universitetet 22-23 November i Kalmar län

Kurs i samverkan med Agri-Kultur, Hermann Leggedör

Lantbrukskurs – Arby Södermöre  

Tid: tisdag 22/11/  9.30 – onsdag, 23/11/2016, 15.00

Ort: 388 94 Arby, Södermöre, 2 mil söder om Kalmar

Målgrupp: Ekologiska gårdar, intresserade konventionella och i omläggning befintliga gårdar

  • Vi vill titta på verkligheten hos ekologiska gårdar: växtodling, djurhållning
  • Teoripass varvat med besök hos 3 gårdar i trakten, som ligger nära varandra med olika inriktningar

Voxtorpsgården, KRAV grisar, växt- och foderodling

Solmarka Gård, KRAV växtodling, grönsaker, potatis, höns, mjölk/nöt

AK-Husdjur, KRAV mjölkbesättning, växt-/foderodling

  • Växtföljd, ogräs-/odlings-/gödslingsstrategi, kombination av maskinteknik, tidpunkter, växtbiologi
  • Vallodling, mellangrödor, fixera kväve och hålla koll på ogräs
  • Jordbearbetnings-, ogräsmaskiner
  • Ekologiskt lantbruk

Fokus: Växtodling, utbyte av erfarenheter

Medverkande: Gunnar Danielsson, Olssons Frö, Hans von Essen, Beras, Hermann Leggedör, ekorådgivare, Agri-kultur; ändringar kan förekomma

Anmälan/info/önskemål: gärna tidigt, men senast 10/11/2016 till Hermann 0707-912374, hermann@agri-kultur.se

Välkommen!

 

 

Medfinansierat av Svenska staten och EU

LANDET~1
EU-FLA~1