1111111

Rådgivning

Vi samarbetar med länsstyrelserna och kan i många fall erbjuda kostnadsfri rådgivning. Det gäller framför allt växtnäringsbalanser, rådgivning inom ”Greppa Näringen”, uppläggning av ekologisk produktion och råd om den nya livsmedelslagstiftningen.
Vi är även tillgängliga för föredrag med anknytning till miljöfrågor inom jordbruket.

Vi hjälper dig med:

  • Från idé till praktiskt projekt
  • Omläggning till ekologisk produktion
  • Växtnäring – gödselhantering – gödslingsstrategi
  • Anläggning av våtmark
  • Kontakt med myndigheter/hjälp med ansökningar
  • Odlingstekniska bedömningar vid fastighetsköp.

radgivning2013