1111111

Greppa näringen

Om du har en gård i Södermanlands, Västmanlands, Uppsala eller Stockholms län med minst 50 djurenheter eller 100 ha åker eller om gården ligger i ett miljökänsligt område kan du gå med i Greppa Näringen och få gratis rådgivning

greppa1
greppa2
greppa3