Revisor i Norrköping

Kort och gott kan man säga att revisor Norrköping ser till att verksamheten bli trovärdig när det kommer till den ekomiska och finansiella delen. Det vill säga, revisor Norrköping ser till så att andra företag vågar göra affärer med företaget revisorn arbetar för. En revisor hjälper till att granska en verksamhets redovisning och förvaltning, genom att söka på Främsta revisor norrköping finner man snabbt en bra revisor i Norrköping.

Varför man behöver en revisor

En revisor innebär att man som verksamhet innehar en form av försäkring när men ser till de ekonomiska aspekterna. Den form av försäkring som man talar om är att verksamhetens årsredovisning stämmer med de verkliga förhållandena i verksamheten. Med andra ord är en revisor en oberoende part i den granskade verksamheten. En revisor hjälper inte bara till med externa uppgifter som hänför till att informationen stämmer överens med verksamheten utan ser även till att skapa en intern trygghet och trovärdighet. Verksamhetens VD får därmed en klarare bild och kan då underlätta hur man ska agera i framtida potentiella risker och enklare kunna nå framgångar i verksamheten.

Vad tillför revisor i Norrköping

När man som verksamhet valt Revisor kommer de först och främst se igenom den bokföring som finns till verksamhetens ekonomi för att sedan göra en granskning för att kunna sammanställa en revisionsberättelse. I detta fall innebär revisionsberättelsen att revisor Norrköping ser till om den bokföring som föreligger hos verksamheten är trovärdig, korrekt och att den utformar sig på ett sådant sätt så att den följer de krav som lagen innefattar och följer branschens praxis.

Ansvaret hos i revisor

Förutom ansvaret en revisor har att granska verksamhetens årsredovisning samt bokföring, finns också en skyldighet att rapportera ifall omständigheter uppkommer till de intressenter som hör till verksamheten som kan påverka dem. Revisor ser alltid till verksamhetens bästa och har som skyldighet att anmäla misstankar kring brott exempelvis skattebrott eller bokföringsbrott.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *