Dags för en radonmätning i Stockholm?

En radonmätning i Stockholm bör genomföras för att försäkra dig om att luften är ren. Det är dessutom nödvändigt om du vill kunna miljöklassificera bostaden. Genom att mäta radonvärdet i bostaden försäkrar du dig om att du eller dina hyresgäster inte får i sig onödiga gifter.

Radon är en gas som varken luktar eller syns. Det är därför omöjligt att upptäcka denna gas utan verktyg. Det är ingen fara om man får i sig en liten dos radon, men vid höga nivåer av radon skadas dina lungor. Detta kan visa sig i form av lungcancer.

Genomför radonmätning i Stockholm

Radon mäts genom ett mätverktyg. Du sätter upp en dosa i taket av bostaden som sedan mäter radonvärdet. Beroende på bostadens storlek har man olika antal dosor som man sätter upp i olika rum. Detta för att radonvärdet kan variera från olika platser i hemmet.

För att genomföra en smart radonmätning Stockholm bör du kontakta ett företag som arbetar med detta. Företaget ger instruktioner om hur mätningen går till, hur länge dosan ska sitta i taket och ser till att analysera resultatet. Hur lång tid dosan ska sitta i taket varierar, men omkring tre månader är vanligt.

Resultat och vidare utredning

När de redovisat resultatet från mätdosan får du reda på om värdet är normalt eller om ni behöver utreda vidare. Är värdena så pass låga att du inte påverkas behöver du inte göra något, och du får okej att kunna miljöklassificera ur radonsynpunkt.

Är värdena däremot så pass höga att det kan ge hälsopåverkningar kommer företaget ge en detaljerad plan på vidare utredning. Utredningen kommer gå ut på att dels lokalisera exakt varifrån radonet kommer för att sedan kunna minska radonvärdet. För att göra detta får du ett hembesök så att man kan utföra specifika undersökningar. Kan man lokalisera källan gör man en sanering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *